CHECK POINT AB

Check Point är ett informationsföretag som grundades 1999. Vår specialinriktning är på utredningar och informationstjänster inom juridiken kring varumärken. Uppdragsgivare är svenska och internationella företag som tar sitt varumärke på allvar och vill skydda det mot urvattning.

Vi gör olika slags utredningar kring varumärken och kan konsten att gräva fram information ur media och databaser runt om i världen. Vi har även olika slags bevakningstjänster med avseende på vad som sker i varumärkes- och mönsterregister. Vi levererar fakta till marknads- och juristavdelningar, till advokater och patentombud såväl i Sverige som andra länder.

I vilken utsträckning används ett visst varumärke? Hur känt och inarbetat är det? Har någon ansökt om registrering av ett varumärke som liknar mitt? Check Point kan hjälpa till att besvara frågor av den typen.