Ny varumärkeslag

Varumärkeslagen får en uppdatering, vilken träder i kraft den 1 juli 2011. Genom ändringarna blir det bl.a. lättare att upphäva registreringar för varumärken som inte används aktivt.