Ny lagstiftning från årsskiftet 10/11

Vid nästa årsskifte träder den nya Varumärkeslag igenom. Det blir även ändringar i Firmalagen. En nyhet är att det kommer det att bli lättare att med ett summariskt förfarande (likt det för betalningsförelägganden) att häva registreringar inför Patent- och Registreringsverket. Endast tvistiga förhållanden kommer att kräva domstolsförhandling.

Kontakta oss gärna för utredningar om ett varumärke är aktivt använt.