Ny varumärkeslag

Varumärkeslagen får en uppdatering, vilken träder i kraft den 1 juli 2011. Genom ändringarna blir det bl.a. lättare att upphäva registreringar för varumärken som inte används aktivt.

Ny lagstiftning från årsskiftet 10/11

Vid nästa årsskifte träder den nya Varumärkeslag igenom. Det blir även ändringar i Firmalagen. En nyhet är att det kommer det att bli lättare att med ett summariskt förfarande (likt det för betalningsförelägganden) att häva registreringar inför Patent- och Registreringsverket. Endast tvistiga förhållanden kommer att kräva domstolsförhandling.

Kontakta oss gärna för utredningar om ett varumärke är aktivt använt.