SEARCH

I samband med etablering av nya namn eller varumärken behöver man få fram fakta om vad som redan finns. Vare sig det gäller Sverige, USA eller kanske Slovenien. Vi gör ett stort antal sådana utredningar varje år. Är du beredd att satsa marknadsföringspengar på ett nytt namn utan att veta om det är upptaget?

WATCH

Den som redan äger ett varumärke behöver vara säker på att ingen annan kommer för nära. Hur ska man veta vilka nya varumärkesansökningar som lämnas in i Österrike, Norge eller Hong-Kong? Eller här i Sverige för den delen. Genom att prenumerera på en bevakningstjänst. Bevakningen är ett slags kontinuerlig undersökning och ger dig en bra förvarning om när någon försöker etablera ett namn eller märke som kommer nära ditt.

MEDIA WATCH

Hur ofta och i vilka sammanhang förekommer vårt varumärke. Och om man jämför med huvudkonkurrenten?

IN USE SEARCH

Varumärket XYZ hindrar mig från att använda/registrera mitt nya varumärket ZYX. Men används XYZ? Kan jag häva dess registrering?

DUE DILIGENCE


I samband med kreditbeslut, pantsättningar, företagsöverlåtelser eller liknande affärer ställs en frågor på sin spets. Finns de varumärken som påstås? Hur näraliggande liknande märken finns? I vilka länder finns det skydd? Kvalificerade beslut bör grundas på kvalificerad information. Check Point kan hjälpa till att gräva fram den information som är nödvändig, men emellanåt ganska svåråtkomlig.